Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bioagro/public_html/plantmed/include/conectare.php on line 18
HOME PAGE  |   FAMILII BOTANICE  |   DESPRE PROIECT  |   CONTACT

Legislatia nationala din domeniul agriculturii ecologice

Agricultura ecologica a aparut în Europa ca expresie a neîncrederii populatiei în masurile de siguranta alimentara si ca urmare a aparitiei de îmbolnaviri prin consum de produse purtatoare de noxe (dioxina, trichinele, salmonele, E. coli de tip O 157, virus gripal, prioni etc.). Întrucât mai multe episoade de îmbolnavire au fost generate de tehnologiile de tip intensiv, industriale, bazate pe fortarea productiei prin suprafertilizarea terenului agricol, prin folosirea de biostimulatori (antibiotice, hormoni etc.) în alimentatia animalelor, s-a conturat o cerinta noua, destul de puternica, care s-a transformat într-o adevarata miscare de nivel european, pentru obtinerea de produse agroalimentare prin tehnologii curate, nepoluante, fara substante indezirabile. La baza productiei ecologice sta ideea ca principala cauza a degradarii calitatii biologice a produselor consta în interventia necorespunzatoare a omului, la diferite niveluri structurale ale biosferei, iar cele mai grave efecte asupra omului rezulta din cumulul de greseli privind solul, plantele si animalele. Agricultura ecologica pune un accent deosebit pe calitatea naturala a produselor, aspectele cantitative si productivitatea fiind pe un plan periferic. Dupa conturarea noilor principii, nu au întârziat sa apara firme specializate, care ofera astfel de produse etichetate în mod distinct si comercializate cu preturi crescute.

Pentru prevenirea si combaterea înselaciunii, eliminarea fraudelor prin substituirea produselor ecologice cu cele conventionale (mai ieftine), în scopul asigurarii protectiei consumatorilor, au aparut reglementari specifice în numeroase tari, iar apoi s-a trecut la elaborarea si aplicarea de standarde internationale, care urmaresc respectarea unor reguli stricte în producerea, prelucrarea, transportul si comercializarea acestor produse. În tara noastra, baza legala pentru organizarea productiei si desfacerii de produse ecologice a fost pusa prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2000, aprobata prin Legea nr. 38/2001 si prin Hotarârea de Guvern 917/2001, care stabileste Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2000.

Conform O.U.G., prin productie ecologica se întelege obtinerea de produse agroalimentare fara utilizarea de îngrasaminte chimice, pesticide (insecticide, acaricide, substante dezinfectante etc.) pentru combaterea daunatorilor, aditivi si biostimulatori alimentari pentru animale (antibiotice, coccidiostatice, hormoni etc.), medicamente, organisme modificate genetic si derivatele lor. Productia agroalimentara ecologica are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate si echilibrate, care asigura protejarea resurselor naturale si sanatatea consumatorilor si se refera la obtinerea de:

  • produse vegetale si animale primare neprocesate;
  • produse de origine animala si vegetala procesate, destinate consumului uman;
  • materii prime furajere si furaje compuse, destinate hranirii animalelor din ferme cu productie ecologica.

Principiile de baza ale productiei agroalimentare ecologice sunt:

  • eliminarea tehnologiilor poluante si a organismelor modificate genetic si/sau a produselor derivate din astfel de organisme, cu exceptia unor medicamente de uz veterinar;
  • realizarea structurilor de productie si a asolamentelor în cadrul carora rolul principal revine speciilor, soiurilor si raselor cu înalta rezistenta si adaptabilitate;
  • ameliorarea fertilitatii naturale a solului (prin folosirea de asolamente adecvate si îngrasaminte organice naturale);
  • integrarea cresterii animalelor în sistemul de productie ecologica a plantelor;
  • utilizarea economica a resurselor energetice conventionale si înlocuirea acestora în cât mai mare masura prin utilizarea rationala a energiei neconventionale (energia solara, biogazul etc.) si a produselor secundare refolosibile;
  • aplicarea de tehnologii pentru cresterea animalelor, care sa satisfaca cerintele fiziologice si de comportament (etologice) ale speciilor si raselor.

Trecerea de la productia agricola conventionala la cea ecologica se realizeaza într-o anumita perioada de timp (de ordinul anilor), în concordanta cu standardele ecologice internationale si cu prevederile H.G. 917/2001 (figura 1) .

Pentru punerea în aplicare a dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2000, s-a înfiintat Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice (A.N.P.E.) în cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, care asigura respectarea prevederilor legale specifice si controlul privind metodele de productie ecologica, de certificare si de comercializare ale produselor agroalimentare, în concordanta cu reglementarile organismelor internationale în domeniu la care România este parte.

Orice producator de produse agroalimentare ecologice trebuie sa-si înregistreze activitatea la ANPE si sa se supuna controlului unui organism de inspectie si certificare acreditat. Din datele furnizate de ANPE, rezulta ca, în anul 2003, au fost înregistrati legal 117 producatori, din care 42 de producatori pentru productia vegetala (inclusiv productia de plante medicinale, seminte, import-export de produse); 27 de producatori pentru domeniul productiei animale (lapte, carne, oua) si 48 de producatori de apicoli (miere ecologica). Din cauza faptului ca România nu are, înca, o piata interna dezvoltata de produse ecologice, peste 90 la suta din productia ecologica este exportata în tari, precum Germania, Elvetia, Olanda si Italia. Pe piata interna se comercializeaza mai mult brânzeturile fabricate de S.C. Dorna Lactate si S.C. Camylact din Vatra Dornei.

Suprafetele cultivate în conditii ecologice în România au crescut de la 17.000 hectare în 2000 la 57.000 hectare la sfârsitul lui 2003, iar septelul de la 10.000 de animale (oi si vaci) la 50.000 capete în 2003.

Figura 1
Evolutia productiei vegetale certificate ecologic

Regulile privind sistemul de inspectie si de certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si de certificare ecologica sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 527/2003. În vederea acreditarii se efectueaza examene de laborator complexe asupra solului si a produselor vegetale si animaliere.

Pentru productia animaliera inspectiile se efectueaza în toate stadiile de productie, sacrificare, procesare, pâna la vânzarea catre consumatori. Laboratoarele trebuie sa fie acreditate RENAR si sa respecte prevederile standardului european EN ISO 45011:1998 privind cerintele generale pentru organismele care aplica sistemul de certificare a produselor.

Etichetarea produselor agoalimentare ecologice se face în conformitate cu Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 110/2002. Mentiunea: Agricultura ecologica Ecorom - Sistem de control RO, este permisa numai în conditiile prevazute de O.U.G. nr. 34/2000.

Importul si exportul produselor agroalimentare ecologice sunt reglementate prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei, Padurii si Mediului nr. 527/2003.

Regulile specifice pentru utilizarea siglei "ae" sunt detaliate în Ordinul nr. 190/28.06.2006.

La data de 06.09.06 a intrat în vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 62/06.09.06 care aduce o serie de modificari în cazul O.U.G 34/2000, data fiind necesitatea stabilirii pâna la data aderarii a competentelor institutionale în domeniul gestionarii bazei de date pentru seminte, acordarii autorizatiilor privind importul de produse agroalimentare ecologice din terte tari, precum si gestionarii siglei specifice produselor ecologice controlate.